oczekiwanie na przybycie Prezydenta 80 lat temu przed hotelem Central w Iwieńcu (w dniu 24 września 1929 r.)